Kullanım Koşulları

İş bu Kullanım Koşulları, www.mhm.mt internet sitesi ile (bundan böyle MUHAMMET TURAN olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım şartlarını içermektedir.

KULLANICIlar, MUHAMMET TURAN'da sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek) yararlanarak veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Koşulları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. Bu KULLANICIlar, MUHAMMET TURAN tarafından iş bu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

MUHAMMET TURAN sitesinde verilen hizmetlerden yararlanabilmek için hizmet bedelinin kredi ya da banka kartı ile KULLANICI tarafından ödenmesi gerekmektedir. Hizmet bedeli ödenmeyen siparişler için KULLANICI bir hak talebinde bulunamaz.

MUHAMMET TURAN sitesi üzerinden verilen Özel Ders hizmetinin bedeli, KULLANICI tarafından seçilen ders başlangıç saatinden en geç 6 (altı) saat önce www.mhm.mt/odeme adresinde kredi ya da banka kartıyla ödenmelidir. Ders başlangıç saatinden 6 (altı) saat öncesine kadar ödenmeyen özel ders talepleri iptal edilmekte olup KULLANICI ödenmemiş özel ders siparişi için bir hak talebinde bulunamaz.

MUHAMMET TURAN sitesi üzerinden verilen Tercüme hizmetinin bedeli KULLANICI tarafından www.mhm.mt/odeme adresinde kredi ya da banka kartıyla ödendikten sonra, tercüme talebi onaylanmakta ve işleme alınmaktadır. Ödemesi yapılmayan tercüme siparişleri beklemeye alınmakta ve KULLANICI hizmet bedelini ödedikten sonra sipariş onaylanmaktadır.

MUHAMMET TURAN sitesi üzerinden verilen Tercüme hizmeti 500 (beş yüz) kelimeyi kapsamakta olup, KULLANICI tarafından tercüme talep formuna yüklenen tercüme metninin ilk 500 (beş yüz) kelimesi çevrilmektedir. KULLANICI tarafından yüklenen tercüme metni 500 (beş yüz) kelimeyi aşıyorsa ve KULLANICI 500 (beş yüz) kelimeyi aşan bir çeviri istiyorsa, KULLANICI yeni bir tercüme talep formu doldurmalı ve bu yeni tercüme talebi için hizmet bedelini www.mhm.mt/odeme adresinde kredi ya da banka kartıyla ödemelidir.

MUHAMMET TURAN sitesi üzerinde verilen Özel Ders hizmeti 45 (kırk beş) dakikayı kapsamakta ve KULLANICI tarafından seçilen tarih ve saatte SKYPE platformu üzerinden gerçekleşmektedir. KULLANICI, ödemesini gerçekleştirdiği özel dersin belirtilen tarihi ve saatinde bilgilendirilmiş olduğu SKYPE platformunda hazır bulunmaması durumunda ders hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir ücret iade talebinde bulunamaz. KULLANICI dilerse turan@mhm.mt e-posta adresi aracılığı ile telafi ders talebinde bulunabilir.

MUHAMMET TURAN sitesi üzerinde verilen Tercüme hizmeti, KULLANICI hizmet bedelini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği andan itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde KULLANICI'nın tercüme talep formunda belirtmiş olduğu e-posta adresine teslim edilmektedir. Sipariş yoğunluğuna bağlı olarak MUHAMMET TURAN sitesi, KULLANICI'yı bilgilendirmek şartı ile, teslimat süresine, tercüme metninin uzunluğuna göre, ek süre ekleyebilir.

MUHAMMET TURAN sitesi üzerinde verilen Özel Ders hizmeti, eğitmenin yaşayabileceği hastalık, kaza, seyahat gibi unsurlardan dolayı iptal edilebilir. Böyle bir durumda KULLANICI'nın ödemiş olduğu hizmet bedeli iade edilmekte ya da KULLANICI isterse özel ders uygun bir tarihe ertelenmektedir.

MUHAMMET TURAN sitesi tüm KULLANICIların kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MUHAMMET TURAN sitesi, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. KULLANICIların eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bu sebeple MUHAMMET TURAN’a rücu kesinlikle mümkün değildir. MUHAMMET TURAN sitesi ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Tercüme ve Özel Ders talep formlarında verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak MUHAMMET TURAN site girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

KULLANICI site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

KULLANICI bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

MUHAMMET TURAN sitesi hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIlara tercüme ve özel ders talep etmek için ödedikleri hizmet bedelini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

MUHAMMET TURAN sitesi, KULLANICIların gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla internet sitesi üzerinde anonim kullanım bilgisi ile yine anonim hale getirerek cihaz, yer ve şebeke kullanım verileri gibi bilgilerinizi toplayabilir. MUHAMMET TURAN sitesi, bu anonim bilgileri istatistiki ve performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda, MUHAMMET TURAN sitesi ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları ile mobil operatörlerin veri hizmetlerinin pazarlanmasında kullanabilir ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli sure boyunca saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

MUHAMMET TURAN sitesi, Kullanım Koşulları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.